Newsletter 8/2015

[thumbnail]

Milí priatelia, dovoľujeme si Vám zaslať ďalší newsletter určený pre Vás, materské školy zaregistrované do Programu podpory digitalizácie škôl. Prostredníctvom dnešného newslettera by sme Vás radi pozvali na bezplatné odborné metodické školenia, ktoré nezisková organizácia EDULAB realizuje v spolupráci s vybranými materskými školami so statusom Centrá excelentnosti. Cieľom týchto stretnutí je predstaviť pedagógom ostatných materských […]

[header]

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vám zaslať ďalší newsletter určený pre Vás, materské školy zaregistrované do Programu podpory digitalizácie škôl.

Prostredníctvom dnešného newslettera by sme Vás radi pozvali na bezplatné odborné metodické školenia, ktoré nezisková organizácia EDULAB realizuje v spolupráci s vybranými materskými školami so statusom Centrá excelentnosti. Cieľom týchto stretnutí je predstaviť pedagógom ostatných materských škôl možnosti využívania digitálnych technológií a edukačných softvérov v prepojení na praktické skúsenosti samotných školiteliek, skúsených odborníčok z praxe.

Program, termíny a ďalšie informácie o školeniach nájdete na novej stránke pre materské školy na adrese www.skolkahrou.sk.

Neoddeliteľnou súčasťou každého newslettera sú aj námety na aktivity s deťmi a pracovné listy na vytlačenie. Tie dnešné, sú zamerané na jesenné radovánky. Všetky interaktívne aktivity z newslettera (a mnoho ďalších…) nájdete bezplatne sprístupnené na portáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – http://planetavedomosti.iedu.sk/.

V závere aktuálneho čísla sa spoločne pozrieme na ďalšiu možnosť ako rodičov zapojiť do života materskej školy.

Veríme, že Vám naše aktivity uľahčia prácu s deťmi a pomôžu v správnom a primeranom využívaní digitálnych technológií v každodennom živote materskej školy.

Prajeme Vám dobré čítanie.

---
[Šaty pre pani jeseň]
Šaty pre pani jeseň

je aktivita zameraná na umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby. Touto aktivitou podporujeme u detí schopnosť výtvarne vyjadriť citový zážitok z hudby a charakter vypočutej skladby.

[Deň plný ovocia]
Deň plný ovocia

Touto aktivitou učiteľka rozvíja kritické myslenie detí. Deti si v rámci jednotlivých kútikov vyskúšajú prácu s interaktívnou tabuľou, vymyslia príbeh o jablkách, vyrobia chutného ježka a pozorovaním zistia rozdiely v štruktúre vybraných druhov ovocia.

---

Vybrané interaktívne aktivity sú dnes venované predmetu, ktorý všetci oceníme hlavne v jesennom počasí – dáždniku.

---

Po práci na počítači či interaktívnej tabuli môžete tému aj ďalej rozvíjať našimi dnešnými pracovnými listami.

Máte aj Vy pracovný list, s ktorým by ste sa radi podelili? Napíšte nám na skolkahrou@edulab.sk

---

Záverom…

V dnešnom newsletteri by sme radi nadviazali na už spomínanú tému – spoluprácu medzi rodičmi a materskou školou. Ďalšiu možnosť ako zapojiť rodičov do diania v materskej škole prináša funkcionalita portálu http://planetavedomosti.iedu.sk/.

Každý registrovaný učiteľ má okrem množstva interaktívneho obsahu a doplnkového materiálu k dispozícii aj užitočný nástroj v podobe vytvárania vlastných domácich zadaní, ktoré môžu deti doma vypracovať spolu s rodičmi. Prostredníctvom tejto funkcionality vie učiteľka zaslať aktivity napríklad deťom, ktoré sú dlhšie choré. Postup vytvárania úloh nájdete TU.

V prípade, že máte záujem o vlastné prihlasovacie údaje na portál Planéta vedomostí, kontaktujte Centrum podpory používateľov dátového centra rezortu školstva e-mailom na: digipedia@iedu.sk