Newsletter 9/2015

[thumbnail]

Milí priatelia, sme tu opäť s ďalším newsletterom v rámci Programu podpory digitalizácie škôl. V predchádzajúcom newsletteri sme Vás oslovili s ponukou bezplatných odborných metodických školení, ktoré nezisková organizácia EDULAB realizuje v spolupráci s tzv. Centrami excelentnosti, vybranými materskými školami, ktoré aktívne a zmysluplne integrujú digitálne technológie do výchovno-vzdelávacieho procesu. Vzhľadom na to, že záujem […]

[header]

Milí priatelia,

sme tu opäť s ďalším newsletterom v rámci Programu podpory digitalizácie škôl. V predchádzajúcom newsletteri sme Vás oslovili s ponukou bezplatných odborných metodických školení, ktoré nezisková organizácia EDULAB realizuje v spolupráci s tzv. Centrami excelentnosti, vybranými materskými školami, ktoré aktívne a zmysluplne integrujú digitálne technológie do výchovno-vzdelávacieho procesu. Vzhľadom na to, že záujem o metodické školenia bol enormný a ich kapacita sa naplnila v rekordnom čase, už teraz nájdete na stránke www.skolkahrou.sk nové termíny pre obdobie január – marec 2016. Neváhajte, vyberte si termín z našej ponuky a zažite jedinečné školenie v niektorom z Centier excelentnosti.

V prípade, že patríte k pravidelným návštevníkom web stránky Škôlka hrou, určite ste si všimli, že v záložke Pre škôlky pribudla ukážka experimentálnej webovej verzie známeho softvéru Výlety šaša Tomáša – svet Mesto. Toto softvérové prostredie je zamerané na rozvoj logického myslenia detí, ich schopností a zručností riešiť problémy, ich informačných kompetencií a raných digitálnych zručností. Deti v skupinkách pri tabuli alebo počítači riadia šaša Tomáša tak, aby podľa určitých pravidiel prišiel po cestách a križovatkách s farebným označením do cieľa, ktorý si stanovil buď on sám alebo si ho zvolili deti v triede.

Ďalšou novinkou a veríme, že tiež vynikajúcou pomôckou pre Vás je Poradňa na stránke www.skolkahrou.sk. V prípade, že máte odborný problém, s ktorým potrebujete poradiť alebo námet na tému do Poradne, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára.

Ani v dnešnom newsletteri nesmú chýbať praktické námety na aktivity s deťmi. Digitálne materiály spomínané v jednotlivých aktivitách nájdete bezplatne sprístupnené na portáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – http://planetavedomosti.iedu.sk/.

Prajeme Vám príjemnú zábavu s digitálnymi technológiami!

---
[Smiechovinky]
Smiechovinky

Táto aktivita je zameraná na tvorivé používanie rôznych výtvarných techník. Deti v skupinách vypracujú zábavné zadania v digitálnom, matematicko-logickom, umeleckom a komunikačnom kútiku.

[Veselé cestovanie]
Veselé cestovanie

je aktivita zameraná na rozvoj priestorovej tvorivosti detí. V jednotlivých kútikoch deti uplatňujú tvorivé a kombinatorické schopnosti a logické myslenie, rozvíjajú svoju fantáziu a predstavivosť.

---

Interaktívne aktivity sú dnes venované dopravným prostriedkom.

---

Tému Doprava môžete ďalej rozvíjať aj prostredníctvom pracovných listov, ktoré jednoducho vytlačíte.

---

* Záverom…

Dnes sa spolu krátko pozrime aj do Centier excelentnosti v zahraničí. Jedným z nich je Gamesley Early Excellence Centre vo Veľkej Británii. Okrem materskej školy a jaslí pre deti vo veku 0-5 rokov ponúka aj mimoškolské aktivity a kurzy pre dospelých v oblasti IKT. Treba spomenúť, že veľa detí v tomto centre pochádza zo znevýhodneného prostredia.

Spomínané centrum integruje rôzne typy digitálnych technológií do všetkých zložiek detského rozvoja, ktoré definuje britské kurikulum:

  • Osobný, sociálny a emocionálny rast – karaoke mikrofón.
  • Komunikácia, jazyk, a gramotnosť – videorekordér.
  • Matematika – detektor kovov.
  • Pochopenie a porozumenie svetu – Pixie, programovateľný robot, digitálny mikroskop.
  • Fyzický rozvoj – vysielačky.
  • Rozvoj kreativity – interaktívna tabuľa.

Môžeme teda porovnať, ako na príklade zo zahraničia a na Slovensku integrujeme využívanie digitálnych technológií do vzdelávania. Na jednom sa pravdepodobne pedagógovia z Veľkej Británie i Slovenska zhodnú – integrujeme ich tak, aby to bolo účelné a veku primerané. Dobrou pomôckou v tejto problematike je tabuľka vhodnosti IKT, ktorú sme si ukázali v jednom z predchádzajúcich čísiel newslettera.

---

* Zdroj: Pekárová, J. (2008) Integrácia digitálnych technológií do predškolskej prípravy, FMFI UK, Bratislava