Je potrebné potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára (dieťa je zdravé, môže navštevovať kolektív) opätovne v prvý deň nástupu do materskej školy?

[thumbnail]

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa predkladá rodič/zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Následne už takéto potvrdenie materská škola nemôže opätovne požadovať. Žiadny právny predpis neustanovuje, ako „staré“ má byť toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa predkladá rodič/zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Následne už takéto potvrdenie materská škola nemôže opätovne požadovať. Žiadny právny predpis neustanovuje, ako „staré“ má byť toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.