Pozvánka na školenie

[thumbnail]

Pozývame Vás na bezplatné metodické školenia v Centrách excelentnosti v materských školách.

Milé kolegyne, milí kolegovia,

aj v školskom roku 2016/2017 Vás pozývame na bezplatné odborné metodické školenie, ktoré realizuje Nezisková organizácia EDULAB v Centrách excelentnosti vo vybraných excelentných materských školách.

Cieľom školení je predstaviť pedagógom materských škôl možnosti využívania digitálnych technológií a edukačných softvérov v prepojení na ich praktické skúsenosti. V rámci školenia sa pedagógovia zoznámia s digitálnym edukačným obsahom pre materské školy, ktorý je bezplatne sprístupnený na portáli Planéta vedomostí a s odbornou metodickou príručkou Škôlka hrou.

Súčasťou odborného metodického školenia je aj ukážka práce s deťmi.

Program školenia

  • Ukážka práce s deťmi – praktické využitie digitálneho obsahu a technológií v kombinácii s bežne dostupnými učebnými pomôckami
  • Predstavenie portálu Planéta vedomostí
  • Predstavenie softvéru Výlety šaša Tomáša
  • Predstavenie metodickej príručky Škôlka hrou

Termíny metodických školení a miesta ich konania nájdete na tejto webovej stránke, ktorú sme pripravili pre všetky materské školy: Škôlka hrou www.skolkahrou.sk

Registrácia

V prípade záujmu o účasť na metodickom školení sa, prosím, registrujte elektronicky na Vami vybraný termín na webovej stránke Škôlka hrou v záložke Školenia. Registrácia na každý termín seminára sa uzatvára 3 dni pred jeho konaním. Maximálny počet účastníkov je obmedzený.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

• zaradené v kategóriách: Novinky, Všetky príspevky •