Newsletter 1/2015

Milí priatelia, po kratšej odmlke sa Vám pripomíname s našimi aktivitami v rámci Programu podpory digitalizácie škôl ďalším číslom newslettera. Keďže ide o naše prvé stretnutie v roku 2015, dovoľte nám, popriať Vám úspešný a šťastný celý rok, nech sa Vám darí ako v pracovnej tak i v súkromnej sfére. Hneď na úvod by sme […]

Newsletter 3/2014

Milí priatelia, v predvianočnom čase Vám prinášame tretie číslo newslettera určeného Vám – materským školám. Aj dnes sme v spolupráci s odborníčkami z praxe, pripravili aktivity a pracovné listy zamerané na končiacu jeseň a blížiace sa Vianoce. Pripravili sme aj jednu novinku – aktivitu v anglickom jazyku, ktorú môžete využiť pri oboznamovaní detí s cudzím […]

Newsletter 2/2014

Milí priatelia, sme tu s druhým číslom nášho newslettera. Teší nás, že úvodné číslo sa u mnohých prijímateľov stretlo s kladnou odozvou a budeme Vám vďační za každú spätnú väzbu. Veríme, že našou spoločnou prácou v oblasti digitalizácie materských škôl naplníme ciele stanovené v rámci Programu podpory digitalizácie škôl. Aj v tomto čísle, sme v […]

Newsletter 1/2014

Milí priatelia, dovoľte, aby som sa Vám na úvod nášho prvého newslettera poďakoval za registráciu Vašej materskej školy do Programu podpory digitalizácie škôl. V pravidelných intervaloch Vám prostredníctvom elektronických newsletterov radi poskytneme materiály, ktoré Vám pomôžu vo Vašej krásnej, ale náročnej práci. Budeme Vás informovať o aktivitách v oblasti digitalizácie materských škôl a podporovať Vašu […]