Newsletter 1/2016

[thumbnail]

Vážené kolegyne a kolegovia, radi by sme sa Vám po kratšej odmlke pripomenuli s aktivitami, ktoré pre Vás v rámci Programu podpory digitalizácie školstva realizujeme. Hneď na úvod Vám dávame do pozornosti bezplatné odborné metodické školenia pre pedagógov materských škôl, ktoré EDULAB realizuje v spolupráci s Centrami excelentnosti, vybranými materskými školami, ktoré aktívne a zmysluplne […]

[header]

Vážené kolegyne a kolegovia,

radi by sme sa Vám po kratšej odmlke pripomenuli s aktivitami, ktoré pre Vás v rámci Programu podpory digitalizácie školstva realizujeme.

Hneď na úvod Vám dávame do pozornosti bezplatné odborné metodické školenia pre pedagógov materských škôl, ktoré EDULAB realizuje v spolupráci s Centrami excelentnosti, vybranými materskými školami, ktoré aktívne a zmysluplne integrujú digitálne technológie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

V súčasnosti sú vypísané termíny do marca 2016 a zopár voľných miest je Vám k dispozícii ešte vo Valaskej a v Svätoplukove. Neváhajte a prihláste sa TU!

Vzhľadom na veľký záujem o školenia, plánujeme v tomto roku rozšíriť Centrá excelentnosti o ďalšie materské školy. Ak si myslíte, že aj Vaša materská škola patrí medzi tie excelentné a digitálne technológie Vám nie sú cudzie, napíšte nám o Vás na skolkahrou@edulab.sk

Neoddeliteľnou súčasťou každého newslettera budú aj v tomto kalendárnom roku námety na aktivity s deťmi a pracovné listy na vytlačenie. Všetky interaktívne aktivity z newslettera (a mnoho ďalších…) nájdete bezplatne sprístupnené na portáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – http://planetavedomosti.iedu.sk/.

V závere aktuálneho čísla Vás zoberieme na výlet so šašom Tomášom, tak nezabudnite čítať až do konca!

Prajeme Vám dobré čítanie.

---
[Domček pre vtáčika]
Domček pre vtáčika

je aktivita zameraná na uplatňovanie technických zručností pri vytváraní produktov z prírodnín (s možnosťou využitia odpadového materiálu) strihaním, lepením, tvarovaním materiálu. Deti pracujú na úlohách súvisiacich s témou v štyroch hrových kútikoch – digitálnom, umeleckom, motorickom a matematicko-logickom.

[Keď chcem byť zdravý]
Keď chcem byť zdravý

Obsahom tejto aktivity sú pracovné návyky a postoje k zdraviu. Hravým spôsobom si deti zopakujú zásady správneho stolovania a zistia ako sa treba starať o svoje zdravie a hygienu.

---

Dnešné interaktívne úlohy úzko súvisia so zimnými radovánkami.

[Vtáčiky v kŕmidle]
[Sčítanie - snehuliaci]
---

Prostredníctvom pracovných listov môžete ďalej rozvíjať témy, ktorým sa dnes v aktivitách venujeme.

[Ľudské telo]
[Zimné kŕmenie]
---

Záverom…

Ako sme spomenuli v úvode newslettera, dnes Vás v závere vezmeme na Výlet so šašom Tomášom.

Šašo Tomáš je hlavným hrdinom jedinečného softvéru pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ktorý rozvíja logické myslenie detí a ich rané digitálne zručnosti. Prostredie MESTO si máte možnosť vyskúšať aj na stránke www.skolkahrou.sk/vylety-sasa-tomasa/.

Po kliknutí na obrázok mesta sa dostanete už do samotnej hry. Po spustení sa objaví prvá mapa, prvej a teda najjednoduchšej úrovne (podľa pravidiel A).

Na mape vidíme:

  • Šaša Tomáša, ktorý stojí na ceste pri jednej z budov,
  • cesty, ktoré vedú k ďalším objektom v meste, pričom na každej križovatke je farebný balónik.

Úlohou dieťaťa je premiestniť šaša k inému objektu v meste, napr. k policajnému autu. Pri pravidlách A si cieľ budú určovať samy deti, alebo im ho určíte Vy. Tomáša budeme riadiť povelmi (príkazmi), ktoré sú na pravom okraji plochy: sú to tlačidlá so symbolmi objektov a balónikov.

[Šašo Tomáš]