Metodické príručky Škôlka hrou

Odborné metodické príručky Škôlka hrou – Jar, Leto, jeseň a Zima sú jedinečné publikácie určené všetkým inovatívnym pedagógom materských škôl a tiež každému, kto má záujem dopriať deťom radosť z poznávania v príjemnej hrovej atmosfére. Nájdete v nich množstvo podnetov na činnosti v súlade s najnovšími požiadavkami a trendmi moderného predprimárneho vzdelávania a netradičné námety, v ktorých je možné efektívne využiť edukačné softvéry Hurá do školy, Hravé slovíčka, Krok za krokom, a Výlety šaša Tomáša v kombinácii s bežne dostupnými učebnými pomôckami a najnovšími digitálnymi technológiami. Aktivity sú navrhnuté ako skupinové činnosti, v ktorých sa rešpektuje aktuálna vývinová úroveň detí.

Charakteristika

  • z pera skúsených učiteliek z praxe
  • témy rozpracované do štyroch ročných období
  • prepracovaný kódový systém a flexibilné prepojenie s digitálnym obsahom bezplatne dostupným na stránke Planéta vedomostí
  • doplňujúce metodické komentáre, praktické usmernenia a ďalšie tipy
  • aktivity realizovateľné v interiéri aj exteriéri
---

Poznáte metodické príručky Škôlka hrou? Páčia sa Vám?

Dotazník spokojnosti s metodickými príručkami Škôlka hrou

---
---
Metodické príručky Škôlka hrou

Metodické príručky Škôlka hrou si môžete zakúpiť v internetovom obchode SoftwareHouse.

Prístup na portál Planéta vedomostí

Pre získanie bezplatného prístupu na portál Planéta vedomostí kontaktujte Centrum podpory používateľov dátového centra rezortu školstva na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailom na digipedia@iedu.sk.