Školenia

Cieľom bezplatného odborného metodického školenia je predstaviť pedagógom materských škôl možnosti využívania digitálnych technológií a edukačných softvérov v prepojení na praktické skúsenosti samotných pedagógov.

Počas školenia sa zoznámite s digitálnym edukačným obsahom pre materské školy, ktorý je bezplatne sprístupnený na portáli Planéta vedomostí a s odbornou metodickou príručkou Škôlka hrou. Súčasťou odborného metodického školenia je aj konkrétna praktická ukážka práce s deťmi.

Jedno školenie trvá 3 hodiny. Školenie nie je akreditované.

Program školenia

 • ukážka práce s deťmi – praktické využitie digitálneho obsahu a technológií v kombinácii s bežne dostupnými učebnými pomôckami
 • predstavenie digitálneho obsahu pre materské školy na portáli Planéta vedomostí
 • predstavenie softvéru Výlety šaša Tomáša
 • práca s metodickou príručkou Škôlka hrou

Prihlasovanie na školenia

 • školenia sú určené pre učiteľky a učiteľov materských škôl
 • na školenie sa môže prihlásiť ľubovoľný počet učiteľov z jednej školy
 • prejdite na záložku Školenia » Termíny školení a vyberte si ľubovoľný termín vo Vami vybranom Centre excelentnosti
 • na stránke s detailami termínu vyplňte Registračný formulár
 • potvrdenie o registrácii (pozvánka na školenie) Vám príde e-mailom, venujte preto zvýšenú pozornosť pri vyplnení Vašej e-mailovej adresy
 • registrácia na každý termín seminára sa uzatvára 3 dni pred jeho konaním
 • na školenie nie je potrebné nosiť si žiadne pomôcky ani techniku, prosíme Vás iba o dochvíľnosť na začiatku školenia – prvá hodina prebieha v učebni s deťmi, nechceme ich rušiť pri práci neskorými príchodmi
 • maximálny počet účastníkov je obmedzený
 • školenia sú pre všetkých učiteľov materských škôl bezplatné

Benefity školenia

 • na školení uvidíte reálnu prácu detí v kútikoch podľa inovatívnych metodík výučby v materskej škole
 • naučíte sa pripraviť si takúto hodinu sami pre svoje deti
 • odnesiete si výber z metodík s aktivitami pre každé ročné obdobie
 • zoznámite sa s moderným digitálnym obsahom pre materské školy
 • počas školenia aj po absolvovaní školenia Vám poskytneme priestor na výmenu skúseností s novými metódami výučby
 • po skončení školenia získate certifikát o absolvovaní školenia