Pre škôlky

Nezisková organizácia EDULAB ponúka všetkým pedagógom predprimárneho vzdelávania na stránkach www.skolkahrou.sk balík nástrojov pre komplexný a kontinuálny rozvoj ich odbornej úrovne a digitálnej gramotnosti.

 • 1
  Novinky: Pravidelný newsletter s novinkami a informáciami o trendoch vo vyučovaní v materských školách. Súčasťou newslettra bývajú námety na aktivity s deťmi, informácie o novinkách v Programe podpory digitalizácie škôl neziskovej organizácie EDULAB, trendy v integrácii využívania digitálnych technológií v zahraničí a iné aktuálne témy.
 • 2
  Školenia: V Centrách excelentnosti vo vybraných materských školách sú pravidelne organizované bezplatné školenia, ktorých cieľom je komplexný rozvoj odbornej úrovne a digitálnej gramotnosti pedagógov predprimárneho vzdelávania. Každé školenie trvá 3 hodiny, jeho súčasťou sú náčuvy pri práci s deťmi v kútikoch, metodika tvorby prípravy na takúto prácu s deťmi a nácvik vybraných aktivít s digitálnymi technológiami a softvérmi.
 • 3
  Pre škôlky: Metodická podpora pre materské školy, poradňa pri tvorbe príprav na prácu podľa metodík Škôlka hrou. Ukážky konkrétnych lekcií z metodík. Pracovný zošit pre pedagóga „Práca na portáli Planéta vedomostí“. Tipy a nápady na motiváciu a činnosť v triede vytvorené priamo učiteľkami z materských škôl, pracovné postupy, osobné skúsenosti.
 • 4
  Šašo Tomáš: Plne funkčná webová verzia softvérového prostredia „Výlety šaša Tomáša“ bez nutnosti inštalácie z CD. Toto softvérové prostredie je zamerané na rozvoj logického myslenia detí, ich schopností a zručností riešiť problémy, ich informačných kompetencií a raných digitálnych zručností.