Môžu materskú školu ráno pred vyučovaním a popoludní po vyučovaní navštevovať deti zo základnej školy?

[thumbnail]

Materskú školu môžu navštevovať len deti do nej riadne prijaté na základe žiadosti. Materská škola je v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. určená pre deti spravidla od 3 do 6 rokov a môžu byť do nej prijaté aj deti, ktoré majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne […]

Materskú školu môžu navštevovať len deti do nej riadne prijaté na základe žiadosti. Materská škola je v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. určená pre deti spravidla od 3 do 6 rokov a môžu byť do nej prijaté aj deti, ktoré majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Bolo by v rozpore so zákonom č. 245/2008 Z. z., ak by do materskej školy chodili deti, ktoré sú prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy. Navyše, materské školy aj z hygienického a hygienicko-epidemiologického hľadiska nesmú navštevovať iné deti, než tie, ktoré sú do materskej školy riadne prijaté. Toto sa týka tak času vyučovania, ako aj času školských prázdnin.