Newsletter 7/2015

[thumbnail]

Milí priatelia, dovoľte nám, privítať Vás v novom školskom roku a popriať Vám v ňom veľa zdravia, síl a tvorivých nápadov. Aj v tomto školskom roku sa Vám budeme pravidelne prihovárať prostredníctvom nášho elektronického newslettera, v ktorom okrem námetov na aktivity s deťmi, nájdete aj informácie o novinkách, ktoré sme si pre Vás v rámci […]

[header]

Milí priatelia,

dovoľte nám, privítať Vás v novom školskom roku a popriať Vám v ňom veľa zdravia, síl a tvorivých nápadov. Aj v tomto školskom roku sa Vám budeme pravidelne prihovárať prostredníctvom nášho elektronického newslettera, v ktorom okrem námetov na aktivity s deťmi, nájdete aj informácie o novinkách, ktoré sme si pre Vás v rámci Programu podpory digitalizácie škôl v Neziskovej organizácii EDULAB pripravili.

Prvou novinkou, ktorú sme si pre Vás v tomto školskom roku pripravili sú hneď dva diely metodickej príručky Škôlka hrou pre ročné obdobia JAR a JESEŇ. Tak ako predchádzajúce dva diely aj jarná a jesenná časť tejto publikácie obsahujú množstvo nových zaujímavých nápadov na každodennú prácu s deťmi s využitím najnovších digitálnych technológií. Tak ako pri predchádzajúcich dieloch, vysokú kvalitu metodiky garantuje autorský tím zložený zo skúsených a aktívnych učiteliek z praxe. Odborný dohľad nad publikáciou prevzala PhDr. Viera Hajdúková PhD.

Obe knihy sú, vďaka prepracovanému kódovému systému, opäť flexibilne prepojená so softvérovými prostrediami bezplatne dostupnými na portáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – http://planetavedomosti.iedu.sk/. Viac informácií o distribúcii publikácií Vám prinesieme už čoskoro. Ukážku z publikácie Škôlka hrou – JESEŇ nájdete nižšie.

Ďalšou novinkou, na ktorej intenzívne pracujeme je zriadenie Centier excelentnosti vo vybraných materských školách. Prostredníctvom takýchto centier by sme sa chceli priblížiť Vám – ostatným materským školám a šíriť dobré skúsenosti priamo z praxe materských škôl. Už onedlho spustíme v spolupráci s Centrami excelentnosti bezplatné odborné metodické školenia zamerané na využitie digitálneho obsahu a technológií v kombinácii s bežne dostupnými učebnými pomôckami. Bližšie informácie o školeniach nájdete koncom septembra vo Vašich e-mailových schránkach.

Poslednou, veľmi čerstvou novinkou, o ktorej nebudeme zatiaľ veľa prezrádzať je pripravovaná súťaž určená výhradne pre učiteľky materských škôl. Máte sa na čo tešiť!

Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2015/16 a prajeme Vám dobré čítanie!

---
[Život na farme]
Život na farme

je aktivita, ktorou u detí rozvíjame kognitívne, psychomotorické, sociálne, osobnostné a informačné kompetencie. Autorka rozdelila aktivity do štyroch hrových kútikov – digitálneho, komunikačného, umeleckého a prírodovedného.

---

Dnešné interaktívne aktivity a pracovný list uvedieme krátkou hádankou, ktorú môžete využiť priamo s deťmi:

PICHĽAVÉ MÁ VLASY,
CHYTIŤ HO JE ŤAŽKO.
ŠPICATÝ NOS, MALÉ OČI,
VOLAJÚ HO ……… (JEŽKO)

[Ježko v parku]
Ježko v parku

Prvá interaktívna aktivita je zameraná na rozvoj motoriky. Úlohou detí je skrútiť sa do klbka ako ježko.

[Hľadanie chýbajúcich prvkov – Ježko]
Hľadanie chýbajúcich prvkov – Ježko

V tomto materiáli deti nájdu neúplný obrázok ježka. Dokážu ho správne doplniť?

[PEXESO]

Ako bonus Vám v rámci tohto čísla prinášame aj PEXESO s obrázkami z publikácie Škôlka hrou. V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť si pexeso obojstranne, zadnú stranu môžu dotvoriť deti podľa fantázie.

---

Záverom…

Rodičia sú nevyhnutnou súčasťou každodennej práce pedagógov materských škôl. Na to, aby bola integrácia digitálnych technológií do edukačného procesu úspešná, je dôležité s rodičmi spolupracovať a zapájať ich do konkrétnych aktivít materskej školy. Niektorí rodičia majú obavy, že ich deti budú vystavené nevhodným počítačovým hrám a tiež, že bežné hrové činnosti a edukačné aktivity budú zatlačené do úzadia. Takéto obavy je možné eliminovať systematickou spoluprácou a osvetou medzi rodičmi.

Ukázať rodičom ako zmysluplne využiť digitálnych technológií je možné napríklad prostredníctvom:

  • pozorovania svojich detí pri práci s technológiami,
  • výstav detských prác, ktoré súvisia alebo boli vytvorené s využitím digitálnych technológií,
  • organizovaných aktivít pre rodičov s deťmi,
  • poradenstva rodičom o vhodných technológiách, softvéroch či aplikáciách,
  • využívania digitálnych technológií na komunikáciu s rodičmi (web stránky – napríklad portál Planéta vedomostí a jeho funkcionalita „Úlohy“, Facebook, e-mail, Skype),
  • zapožičania digitálnych technológií domov.

Skvelým príkladom integrácie digitálnych technológií a zapojenia rodičov do života materskej školy je aktivita materskej školy Važecká v Prešove a pani učiteľky Danky Virágovej. Ukážku ich aktivity nájdete TU.

Podeľte sa s nami o Vaše tipy ako osloviť rodičov k spolupráci e-mailom na adrese: skolkahrou@edulab.sk

---

* Zdroj: KALAŠ, I. Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní (preklad z anglického jazyka). Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISBN 978-80-7098-495-6, dostupné na http://www.rirs.iedu.sk/Dokumenty/Spoznavame_potencial_technologii.pdf.